Tussentijds financieel overzicht

Het opstellen van een tussentijds financieel overzicht wint enorm aan belang. Daarom bieden wij dit voor elke ondernemer aan. Voor een ondernemer is het van essentieel belang om tijdig de financiële ontwikkelingen van de onderneming te kunnen volgen. Niet alleen na afloop van het boekjaar, maar ook tussentijds. Aan de hand van het financieel overzicht signaleert de ondernemer snel en tijdig de financiële ontwikkelingen en stelt de ondernemer – wanneer nodig – bij.

Een tussentijds financieel verslag bevat onder meer de volgende onderdelen:

  • Een verkort overzicht van de winst- en verliesrekening, bij voorkeur inclusief een vergelijking met eerdere perioden
  • Een verkorte balans
  • Een verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen en eventueel een toelichting

Graag zijn wij van CVA Financiële Administraties u van dienst met het opstellen van een tussentijds financieel overzicht. Dan kunt u daarop anticiperen in uw koers. Uiteraard stemmen wij al onze rapportages af op de eisen zoals de fiscus die stelt. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op